Wizja i misja

Wizja

Tworzyć i doskonalić warunki nowoczesnej edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych oraz być ośrodkiem rozwoju lokalnej społeczności i miejscem spotkań międzypokoleniowych.

Misja

Stowarzyszenie tworzy grupa pasjonatów edukacji, która działa razem, ma wspólne cele i wartości, jest wrażliwa na problemy innych, otwarta na ludzi w różnym wieku i o różnych poglądach, w swoich działaniach ukierunkowana na postęp społeczny.

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez motywowanie oraz promowanie aktywnych i prospołecznych postaw. Uczymy współpracy i rozwijamy kompetencje społeczne. Krzewimy potrzebę uczenia się przez całe życie, rozbudzając pasję do wiedzy.

Realizując naszą misję:

  • Tworzymy klimat wsparcia i otwartości, który sprzyja eliminowaniu barier zakłócających rozwój dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Budując więzi między pokoleniami dbamy o jakość relacji w społeczności oraz szacunek i tolerancję dla różnorodności.
  • Budujemy w młodych ludziach poczucie dumy i satysfakcji z przynależności do społeczności lokalnej. Uczymy szacunku dla siebie i bliźniego, a także wrażliwości i otwartości na potrzeby innych.
  • Podstawą naszego działania jest zgodna współpraca społeczności szkolnej i lokalnej. Wspólnie tworzymy przestrzeń współdziałania mieszkańców naszej wsi.
© 2024 Stowarzyszenie Razem dla Szkoły w Rokitnie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.