Katarzyna Kuczera

Wiceprezes

Związana ze Stowarzyszeniem od samego początku. W Stowarzyszeniu odpowiada za promocję oraz kontakt z darczyńcami. Jest głosem rodziców w naszej organizacji. Dobry organizator i logistyk imprez oraz uroczystości. Interesuje się nowoczesnymi formami edukacji. Zawsze chętna do pomocy. Lubi projektować i szyć firany.

kasia.kuczera@interia.pl

© 2024 Stowarzyszenie Razem dla Szkoły w Rokitnie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.