Jolanta Majkrzyk

Dyrektor Szkoły

Pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Rokitnie, dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie. Współpracuje z członkami zarządu w sprawie ustalania strategii rozwoju szkoły. Posiada umiejętności analityczne i organizatorskie, skrupulatna, lubi ład i porządek. Siły regeneruje obcując z przyrodą.

jz.majkrzyk@interia.pl

© 2024 Stowarzyszenie Razem dla Szkoły w Rokitnie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.