Agnieszka Pasierbińska-Bijak

Prezes

Związana ze Stowarzyszeniem od 2015 roku. Autorka innowacyjnych projektów oraz wielu pozytywnych zmian w edukacji i środowisku lokalnym. W organizacji zajmuje się pozyskiwaniem funduszy i koordynacją projektów. Absolwentka Szkoły Liderów i Szkoły Fundraisingu FAOO PAFW. Nastawiona na partycypację społeczną, kreatywna, nie bojącą się wyzwań. Wierzy w nowoczesną szkołę. Interesuje się myśleniem wizualnym.

apbijak@gmail.com

© 2024 Stowarzyszenie Razem dla Szkoły w Rokitnie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.