Team Members

Agnieszka Pasierbińska-Bijak

Prezes Związana ze Stowarzyszeniem od 2015 roku. Autorka innowacyjnych projektów oraz wielu pozytywnych zmian w edukacji i środowisku lokalnym. W organizacji zajmuje się pozyskiwaniem funduszy i koordynacją projektów. Absolwentka Szkoły Liderów i Szkoły Fundraisingu FAOO PAFW. Nastawiona na partycypację społeczną, kreatywna, nie bojącą się wyzwań. Wierzy w nowoczesną szkołę. Interesuje się myśleniem wizualnym. apbijak@gmail.com

Dorota Otczyk

Wiceprezes Kreatywna perfekcjonalistka. Posiada zdolności organizatorskie. W Stowarzyszeniu odpowiedzialna za koordynację projektów skierowanych do młodzieży oraz organizację eventów. Lubi pracę z dziećmi i możliwość dzielenia się wiedzą. Otwarta na zdobywanie nowych umiejętności. Chętnie angażuje się w akcje społeczne, gdyż uważa że jest to najlepszy sposób na rozwój, budowę sieci kontaktów oraz zdobywanie doświadczenia. Lubi fitness i film kryminalny. dorotao78@o2.pl

Katarzyna Kuczera

Wiceprezes Związana ze Stowarzyszeniem od samego początku. W Stowarzyszeniu odpowiada za promocję oraz kontakt z darczyńcami. Jest głosem rodziców w naszej organizacji. Dobry organizator i logistyk imprez oraz uroczystości. Interesuje się nowoczesnymi formami edukacji. Zawsze chętna do pomocy. Lubi projektować i szyć firany. kasia.kuczera@interia.pl

Patrycja Łata

Skarbnik Odpowiedzialna za finanse Stowarzyszenia i organizację eventów. Otwarta na ludzi i nowe doświadczenia, czerpiąca dużą radość z małych rzeczy. Chętnie angażuje się w akcje społeczne. Lubi wyzwania i pracę z ciekawymi ludźmi. Zawsze gotowa nieść pomoc innym z uśmiechem i dobrym nastawieniem. pati00@poczta.onet.pl

Marta Sitkowska

Sekretarz Odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia i kontakt z instytucjami partnerskimi. Zajmuje się prowadzeniem i realizacją projektów wspierających aktywne uczestnictwo młodzieży w kulturze. Otwarta na ludzi i nowe doświadczenia. Lubi wyzwania. Czerpie dużą radość z obcowania z kulturą i literaturą. Siłę czerpie z aktywności fizycznej. martasit@interia.pl

Jolanta Majkrzyk

Dyrektor Szkoły Pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Rokitnie, dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie. Współpracuje z członkami zarządu w sprawie ustalania strategii rozwoju szkoły. Posiada umiejętności analityczne i organizatorskie, skrupulatna, lubi ład i porządek. Siły regeneruje obcując z przyrodą. jz.majkrzyk@interia.pl

© 2024 Stowarzyszenie Razem dla Szkoły w Rokitnie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.