Projekt „Razem dla szkoły”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji Razem dla Szkoły im. Jana Pawła II w Rokitnie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Razem dla Szkoły”.

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w Społecznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Rokitnie umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkoły.

W projekcie weźmie udział 71 uczniów i 21 nauczycieli uczących się/pracujących w Zespole Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Rokitnie.

Termin realizacji projektu: od 01.05.2020 r. do 30.06.2021 r.

W ramach realizacji projektu:

  • prowadzone będą zajęcia metodą eksperymentu, w tym wyrównawcze oraz rozszerzające podstawę programową, kół zainteresowań oraz zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE;
  • zostaną przeprowadzone szkolenia podnoszące kompetencję zawodowe 21 nauczycieli;
  • zakupione zostanie wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Rokitnie;

KONTAKT:

BIURO PROJEKTU Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II Rokitnie
Rokitno 34
42-445 Szczekociny

Godziny otwarcia 8.00 – 14.00

www.razemdlaszkoly.pl
email: razemrokitno@gmail.com

tel. 791 271 581

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2021 Stowarzyszenie Razem dla Szkoły w Rokitnie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.