Organy Stowarzyszenia

Zarząd

Agnieszka Pasierbińska-Bijak – prezes
Katarzyna Kuczera – wiceprezes
Dorota Otczyk – wiceprezes
Marta Sitkowska – sekretarz
Patrycja Łata – członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Justyna Koper – przewodnicząca
Skóra Katarzyna Skóra – członek
Lucyna Adamczyk – członek

© 2024 Stowarzyszenie Razem dla Szkoły w Rokitnie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.