O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie RAZEM DLA SZKOŁY w Rokitnie jest organizacją non profit, która powstała w 2015 r. z inicjatywy rodziców i nauczycieli istniejącego wówczas Zespołu Szkół w Rokitnie, aby uratować likwidowaną przez gminę szkołę. Naszym marzeniem było stworzenie bezpiecznej, przyjaznej i nowoczesnej placówki, w której nauka jest autentyczną radością.

Priorytetem dla nas jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży uwzględniający ich szczególne potrzeby i zainteresowania. Poprzez indywidualne podejście w nauczaniu odkrywamy potencjał każdego ucznia.  Kształcimy umiejętności niezbędne do życia we współczesnym świecie wychowując mądrych i otwartych na świat młodych ludzi. Pragniemy aby mieli oni możliwość poznania samych siebie, odkrywania własnych talentów i rozwijania pasji, by czuli się szczęśliwi i bezpieczni, a nasza szkoła były miejscem pozytywnych emocji i serdecznych relacji. Podejmujemy wiele ciekawych inicjatyw realizując projekty, poprzez które uczymy młodych ludzi odpowiedzialności za siebie i innych. Poprzez uczestnictwo w nich młodzi ludzie mogą rozwinąć wiele kompetencji językowych, społecznych i obywatelskich, które są kluczem do odniesienia sukcesu w przyszłości.

Naszą małą społeczność tworzą nietuzinkowi, pełni pasji do edukacji ludzie. Wspólnie rozwijamy i wprowadzamy nowoczesne metody pracy, wychodzą poza schematy w uczeniu i w szkolnych relacjach. Bardzo ważną i istotną częścią naszej działalności jest aktywizowanie lokalnej społeczności do wspólnych działań uwalniając energię i potencjał mieszkańców.

Wierzymy, że to co robimy, w relacjach między nami, a odbiorcami naszych działań, naszymi darczyńcami i partnerami znajduje odbicie na szerszą skalę.

© 2024 Stowarzyszenie Razem dla Szkoły w Rokitnie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.